Selecteer een pagina

Loonbedrijf van Lin in Afferden heeft Eerland Advies een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) laten uitvoeren voor haar nieuwe drooginstallatie.

Met deze installatie worden groenten en landbouwproducten gesneden en gedroogd om als grondstof te dienen voor dier- en veevoer. De installatie bestaat uit een voorraadbak, van waaruit de producten (bijvoorbeeld wortels) naar een snijmachine worden getransporteerd, een voorraadtank waarin het gesneden materiaal wordt gebufferd en tenslotte een volledig automatische drooginstallatie.

Hoewel de installatie nog niet optimaal functioneert, besluit Van Lin toch om een uitgebreide RI&E te laten uitvoeren door een hoger veiligheidskundige. Bij deze RI&E is beoordeeld of de verschillende onderdelen veilig zijn en of er door de koppeling van deze verschillende onderdelen, die elk aan de Machinerichtlijn voldoen en dus CE-gemarkeerd zijn, nog nieuwe risico’s zijn ontstaan.

Tijdens het eerste bezoek van Eerland Advies wordt samen met Van Lin een inventarisatie uitgevoerd: het is duidelijk dat van Lin zelf al een aantal punten op het gebied van veiligheid heeft geconstateerd die verbetering behoeven en ook hoe die gerealiseerd kan worden. Verder heeft van Lin al gekeken welke eisen de brandweer en de verzekering stellen. Kortom: Loonbedrijf van Lin denkt bewust na over veiligheid en handelt daar ook naar.

Is een uitgebreide RI&E uitgevoerd door een hoger veiligheidskundige daarmee overbodig? Zeker niet! Van Lin beschikt nu over een uitgebreide RI&E en is zich bovendien bewust van risico’s die zij zelf niet hadden gezien. Bovendien maakt een praktisch Plan van Aanpak deel uit van deze nieuwe RI&E en kan het bedrijf snel aan de slag om de risico’s te lijf te gaan.

Wat waren de belangrijkste risico’s? Ten eerste beknelling door draaiende onderdelen in de installatie die vrij toegankelijk zijn. Daarnaast is er risico op brand waarbij de vluchtwegen en de oriëntatie niet optimaal zijn en verbetering behoeven om in geval van brand snel en veilig te kunnen ontruimen. Een derde risico is vallen van hoogtes doordat bijvoorbeeld een kooiladder niet solide is gemonteerd, de werkvloer op hoogte niet gesloten is en niet is voorzien van relingen. Bij een val kan dit ernstig letsel of mogelijk zelfs de dood van een persoon tot gevolg hebben. Er is onder andere advies gegeven over het sluiten van de openingen en het verplaatsen van de snijder van het bordes van de installatie naar de begane grond.

Als laatste is uitvoerig gekeken naar de blootstelling aan dieselemissie (DME). DME is schadelijk voor de gezondheid en bestaat uit dieselroetdeeltjes, diverse gasvormige verontreinigingen en koolwaterstoffen. Werken in dieseldampen of –rook vergroot de kans op longaandoeningen, hart- en vaatziekten etc. DME staat in Nederland op de lijst van kankerverwekkende stoffen en er geldt een verplichting om de blootstelling maximaal te verminderen. Bij Van Lin is geconstateerd dat er continue voldoende natuurlijke en mechanische ventilatie aanwezig is, waardoor de blootstelling aan DME is verminderd tot een verwaarloosbaar niveau.

Na het eerste bezoek van Eerland Advies is Van Lin voortvarend aan de slag gegaan. Bij een herbezoek twee weken na de inventarisatie waren, op basis van het Plan van Aanpak van Eerland Advies, al 11 van de 30 voorgestelde maatregelen uitgevoerd en voor 8 punten waren al acties in gang gezet om ook deze punten te verhelpen.

Met deze verdiepende RI&E en de al eerder uitgevoerde algemene RI&E, behoort Loonbedrijf van Lin bij de circa 50% van bedrijven in Nederland die over een RI&E beschikken en bij de circa 30% bedrijven die ook een Plan van Aanpak bij hun RI&E hebben.

Call Now ButtonStel uw vraag!